VÌ SAO CHỌN VAUIS?

VAUIS là thành viên của Hệ thống Giáo dục Việt Âu với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục. VAUIS là trường song ngữ và quốc tế tiến bộ hàng đầu Quận 12, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao, cân bằng giữa các giá trị cốt lõi của quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế.  

GIÁ TRỊ CHO PHỤ HUYNH – Trường Tiểu học Quốc tế Việt Âu với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, chương trình học sinh động với mô hình đào tạo theo các giáo trình của Mỹ nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra và cơ sở vật chất hiện đại. Bên cạnh đó, tại VAUIS các em sẽ được học và luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và Quốc tế. 

GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH – Khi học tập tại Trường Tiểu học Quốc tế Việt Âu, các em sẽ được phát triển trong một môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện với cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. VAUIS sẽ kết hợp giảng dạy hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp học sinh thông thạo cả Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

GIÁ TRỊ CHO XÃ HỘI – Trở thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp các em học thành công ở các bậc học cao hơn và trong cuộc sống cũng như chuẩn bị tiền đề cho công cuộc hòa nhập Quốc tế.. 

VÌ SAO CHỌN VAUIS?

Trường VAUIS là thành viên của Hệ thống Giáo dục Việt Âu với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục. VAUIS là trường song ngữ và quốc tế tiến bộ hàng đầu quận 12, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao, cân bằng giữa các giá trị cốt lõi của quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế. 

GIÁ TRỊ CHO PHỤ HUYNH – Trường Tiểu học Quốc tế Việt Âu với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, chương trình học sinh động với mô hình đào tạo theo các giáo trình của Mỹ nhắm đảm bảo chuẩn đầu ra và cơ sở vật chất hiện đại. Bên cạnh đó, tại trường Quốc tế Việt Âu các em sẽ được học và luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và Quốc tế. 

GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH – Khi học tập tại Trường Tiểu học Quốc tế Việt Âu, các em sẽ được phát triển trong một môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện với cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. VAUIS sẽ kết hợp giảng dạy hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp học sinh thông thạo cả Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

GIÁ TRỊ CHO XÃ HỘI – Trở thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp các em học thành công ở các bậc học cao hơn và trong cuộc sống cũng như chuẩn bị tiền đề cho công cuộc hòa nhập Quốc tế.. 

VÌ SAO CHỌN VAUIS?

Trường VAUIS là thành viên của Hệ thống Giáo dục Việt Âu với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục. VAUIS là trường song ngữ và quốc tế tiến bộ hàng đầu quận 12, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao, cân bằng giữa các giá trị cốt lõi của quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế. 

GIÁ TRỊ CHO PHỤ HUYNH – Trường Tiểu học Quốc tế Việt Âu với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, chương trình học sinh động với mô hình đào tạo theo các giáo trình của Mỹ nhắm đảm bảo chuẩn đầu ra và cơ sở vật chất hiện đại. Bên cạnh đó, tại trường Quốc tế Việt Âu các em sẽ được học và luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và Quốc tế. 

GIÁ TRỊ CHO HỌC SINH – Khi học tập tại Trường Tiểu học Quốc tế Việt Âu, các em sẽ được phát triển trong một môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện với cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. VAUIS sẽ kết hợp giảng dạy hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp học sinh thông thạo cả Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

GIÁ TRỊ CHO XÃ HỘI – Trở thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp các em học thành công ở các bậc học cao hơn và trong cuộc sống cũng như chuẩn bị tiền đề cho công cuộc hòa nhập Quốc tế..