THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

Thời gian khai giảng:

 • Chương trình hè:
  • Đợt 1: Ngày 10/06/2024 
  • Đợt 2: Ngày 08/07/2024.
 • Chương trình học chính: Ngày 12/08/2024.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Các bé có độ tuổi từ 5 – 10 tuổi.
 • Đối với học sinh khác: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập, hạnh kiểm và kiểm tra môn Tiếng Anh để xét cấp độ theo học chương trình tiếng Anh Quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 •  Hệ Song Ngữ Quốc Tế: dưới 20 học sinh/lớp
 •  Hệ Chất Lượng Cao: dưới 25 học sinh/lớp

Phương thức tuyển sinh:

 • Nộp hồ sơ trên website: https://vauis.edu.vn –  Đăng ký nhập học
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng tuyển sinh – 57 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

Thời gian khai giảng:

 • Chương trình hè:
  • Đợt 1: Ngày 10/06/2024 
  • Đợt 2: Ngày 08/07/2024.
 • Chương trình học chính: Ngày 12/08/2024.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Các bé có độ tuổi từ 5 – 10 tuổi.
 • Đối với học sinh khác: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập, hạnh kiểm và kiểm tra môn Tiếng Anh để xét cấp độ theo học chương trình tiếng Anh Quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 •  Hệ Song Ngữ Quốc Tế: dưới 20 học sinh/lớp
 •  Hệ Chất Lượng Cao: dưới 25 học sinh/lớp

Phương thức tuyển sinh:

 • Nộp hồ sơ trên website: https://vauis.edu.vn –  Đăng ký nhập học
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng tuyển sinh – 57 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

Thời gian khai giảng:

 • Chương trình hè:
  • Đợt 1: Ngày 10/06/2024 
  • Đợt 2: Ngày 08/07/2024.
 • Chương trình học chính: Ngày 12/08/2024.

Đối tượng tuyển sinh:

 • Các bé có độ tuổi từ 5 – 10 tuổi.
 • Đối với học sinh khác: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập, hạnh kiểm và kiểm tra môn Tiếng Anh để xét cấp độ theo học chương trình tiếng Anh Quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

 •  Hệ Song Ngữ Quốc Tế: dưới 20 học sinh/lớp
 •  Hệ Chất Lượng Cao: dưới 25 học sinh/lớp

Phương thức tuyển sinh:

 • Nộp hồ sơ trên website: https://vauis.edu.vn –  Đăng ký nhập học
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng tuyển sinh – 57 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.