QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã quan tâm tới chương trình học tập tại Trường Quốc tế Việt Âu (VAUIS). Dưới đây là quy trình tuyển sinh tại trường, nếu Quý vị phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc đăng ký nhập học cho con em của quý vị tại hệ thống trường của chúng tôi.

Bước 1: TƯ VẤN

 • Quý phụ huynh vui lòng liên lạc trực tiếp với bộ phận Tuyển sinh để được tư vấn về lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp và quy trình tuyển sinh. Trong trường hợp quý vị muốn đăng ký theo nhóm, chúng tôi sẵn sàng việc tư vấn theo nhóm. Xin thông báo để chúng tôi có thể sắp xếp và phục vụ tận tình nhất.

Bước 2: KIỂM TRA ĐẦU VÀO VÀ CHẤP NHẬN YÊU CẦU NHẬP HỌC

 • Nhân viên Tuyển sinh sẽ sắp xếp và đặt lịch kiểm tra đầu vào cho con em của quý vị sau khi đã hoàn tất mẫu đơn nhập học và tư vấn chương trình học phù hợp.

 • Học sinh và gia đình có thể được yêu cầu gặp và trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu trước khi có kết quả đánh giá cuối cùng.

 • Khi nhận được phản hồi của Ban giám hiệu về bài kiểm tra đầu vào, nhân viên Tuyển sinh sẽ liên lạc với gia đình để có hướng dẫn cụ thể cho các bước tiếp theo hoặc các tư vấn thêm nếu cần thiết.

Bước 3: NHẬP HỌC

 • Khi nhận được chấp thuận nhập học, quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị các hồ sơ để bổ sung hồ sơ nhập học cho con em mình. ( Xem danh mục hồ sơ tại Thủ tục nhập học).

 • Thanh toán đầy đủ học phí (bằng Việt Nam đồng – thanh toán tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ máy mPos)

 • Nhà trường sẽ thực hiện việc xếp lớp và thông báo đến quý phụ huynh ngày nhập học chính thức.

Mọi thắc mắc về tuyển sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0983.695.669

 

QUY TRÌNH TUYẾN SINH

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã quan tâm tới chương trình học tập tại Trường Quốc tế Việt Âu (VAUIS). Dưới đây là quy trình tuyển sinh tại trường, nếu Quý vị phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc đăng ký nhập học cho con em của quý vị tại hệ thống trường của chúng tôi.

Bước 1: TƯ VẤN

 • Quý phụ huynh vui lòng liên lạc trực tiếp với bộ phận Tuyển sinh để được tư vấn về lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp và quy trình tuyển sinh. Trong trường hợp quý vị muốn đăng ký theo nhóm, chúng tôi sẵn sàng việc tư vấn theo nhóm. Xin thông báo để chúng tôi có thể sắp xếp và phục vụ tận tình nhất.

Bước 2: KIỂM TRA ĐẦU VÀO VÀ CHẤP NHẬN YÊU CẦU NHẬP HỌC

 • Nhân viên Tuyển sinh sẽ sắp xếp và đặt lịch kiểm tra đầu vào cho con em của quý vị sau khi đã hoàn tất mẫu đơn nhập học và tư vấn chương trình học phù hợp.

 • Học sinh và gia đình có thể được yêu cầu gặp và trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu trước khi có kết quả đánh giá cuối cùng.

 • Khi nhận được phản hồi của Ban giám hiệu về bài kiểm tra đầu vào, nhân viên Tuyển sinh sẽ liên lạc với gia đình để có hướng dẫn cụ thể cho các bước tiếp theo hoặc các tư vấn thêm nếu cần thiết.

Bước 3: NHẬP HỌC

 • Khi nhận được chấp thuận nhập học, quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị các hồ sơ để bổ sung hồ sơ nhập học cho con em mình. ( Xem danh mục hồ sơ tại Thủ tục nhập học).

 • Thanh toán đầy đủ học phí (bằng Việt Nam đồng – thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản)

 • Nhà trường sẽ thực hiện việc xếp lớp và thông báo đến quý phụ huynh ngày nhập học chính thức.

Mọi thắc mắc về tuyển sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0905.711.963

 

QUY TRÌNH TUYẾN SINH

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã quan tâm tới chương trình học tập tại Trường Quốc tế Việt Âu (VAUIS). Dưới đây là quy trình tuyển sinh tại trường, nếu Quý vị phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường! Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc đăng ký nhập học cho con em của quý vị tại hệ thống trường của chúng tôi.

Bước 1: TƯ VẤN

 • Quý phụ huynh vui lòng liên lạc trực tiếp với bộ phận Tuyển sinh để được tư vấn về lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp và quy trình tuyển sinh. Trong trường hợp quý vị muốn đăng ký theo nhóm, chúng tôi sẵn sàng việc tư vấn theo nhóm. Xin thông báo để chúng tôi có thể sắp xếp và phục vụ tận tình nhất.

Bước 2: KIỂM TRA ĐẦU VÀO VÀ CHẤP NHẬN YÊU CẦU NHẬP HỌC

 • Nhân viên Tuyển sinh sẽ sắp xếp và đặt lịch kiểm tra đầu vào cho con em của quý vị sau khi đã hoàn tất mẫu đơn nhập học và tư vấn chương trình học phù hợp.

 • Học sinh và gia đình có thể được yêu cầu gặp và trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu trước khi có kết quả đánh giá cuối cùng.

 • Khi nhận được phản hồi của Ban giám hiệu về bài kiểm tra đầu vào, nhân viên Tuyển sinh sẽ liên lạc với gia đình để có hướng dẫn cụ thể cho các bước tiếp theo hoặc các tư vấn thêm nếu cần thiết.

Bước 3: NHẬP HỌC

 • Khi nhận được chấp thuận nhập học, quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị các hồ sơ để bổ sung hồ sơ nhập học cho con em mình. ( Xem danh mục hồ sơ tại Thủ tục nhập học).

 • Thanh toán đầy đủ học phí (bằng Việt Nam đồng – thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản)

 • Nhà trường sẽ thực hiện việc xếp lớp và thông báo đến quý phụ huynh ngày nhập học chính thức.

Mọi thắc mắc về tuyển sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0905.711.963