[Ngoại khóa] Tham quan Thảo Cầm Viên

𝑇ℎ𝑎̉𝑜 𝐶𝑎̂̀𝑚 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂̀𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 – 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑜̣𝑎 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵𝑒̂́𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑒́, 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 1, 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎ, đ𝑜̂́𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐷𝑖𝑛ℎ Đ𝑜̣̂𝑐 𝐿𝑎̣̂𝑝. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑒̂́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑎́𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑔𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑎̣ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑘𝑒̂𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝐿𝑜̣̂𝑐 – 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔ℎ𝑒̀.
𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑇ℎ𝑎̉𝑜 𝐶𝑎̂̀𝑚 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 1.300 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 125 𝑐ℎ𝑢̉𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̀𝑖, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑦́ ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑇𝑟𝑖̃ 𝑠𝑎𝑜, 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑣𝑎́, 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑛 𝑚𝑎́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, ℎ𝑢̛𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝑏𝑎́𝑜 𝑙𝑢̛̉𝑎, 𝑏𝑎́𝑜 𝑔𝑎̂́𝑚,… 𝐻𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑎́𝑡, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑏𝑜̛̉𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 2.500 𝑐𝑎̂𝑦 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 900 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂̀𝑛.
 
Sáng ngày 10/03, các bạn nhỏ VAUIS-er đã được trải nghiệm 1 ngày đầy bổ ích tại Thảo Cầm Viên. Ngoài những lý thuyết học tại trường thì đến với Thảo Cầm Viên các bé sẽ học tập thực hành những bài học thực tế nhận biết được môi trường xung quanh bên ngoài, các bé sẽ được tiếp thu một cách nhanh nhẹn năng động hơn.
 
 
Từ đó, giúp các bé có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ngoài trời, biết yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và hình thành ở bé ý thức bảo vệ môi trường xung quanh và bảo vệ những loài động vật quý hiếm; và không quên cùng các cô lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983.695.669
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon