THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ VIỆT ÂU

 • Địa chỉ: 57 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
 • Hotline: 0983.695.669
 • Email: vauis.edu@gmail.com
 • Website: www.vauis.edu.vn
 • Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 7:30am – 5pm / Thứ 7: 8am – 3pm

GOOGLE MAP – ĐỊNH VỊ TRƯỜNG TẠI ĐÂY

THÔNG TIN MẠNG XÃ HỘI

THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ VIỆT ÂU

 • Địa chỉ: 57 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
 • Hotline: 0905.711.963
 • Email: vauis.edu@gmail.com
 • Website: www.vauis.edu.vn
 • Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 7:30am – 5pm / Thứ 7: 8am – 3pm

GOOGLE MAP – ĐỊNH VỊ TRƯỜNG TẠI ĐÂY

THÔNG TIN MẠNG XÃ HỘI

THÔNG TIN LIÊN HỆ NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ VIỆT ÂU

 • Địa chỉ: 57 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
 • Hotline: 0905.711.963
 • Email: vauis.edu@gmail.com
 • Website: www.vauis.edu.vn
 • Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 7:30am – 5pm / Thứ 7: 8am – 3pm

GOOGLE MAP – ĐỊNH VỊ TRƯỜNG TẠI ĐÂY

THÔNG TIN MẠNG XÃ HỘI