HỒ SƠ NHẬP HỌC

Đối với học sinh lớp 1:

 • Đơn xin nhập học (mẫu của trường)
 • Mã số định danh
 • Trích lục sao y Giấy khai sinh
 • Giấy khám sức khỏe (chích ngừa nếu có)

Đối với học sinh các lớp 2-3-4-5:

 • Trích lục sao y Giấy khai sinh
 • Mã số định danh
 • Giấy khám sức khỏe (chích ngừa nếu có).
 • Đơn xin nhập học (mẫu của trường)
 • Học bạ
 • Giấy Giới thiệu chuyển Trường

Quý Phụ huynh có nhu cầu tư vấn các thông tin tuyển sinh xin vui lòng liên hệ: 

 • Điện thoại: 0983.695.669
 • Email: vauis.edu@gmail.com
 • Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – 57 Lâm Thị Hố, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh.

HỒ SƠ NHẬP HỌC

Đối với học sinh lớp 1:

 • Đơn xin nhập học (mẫu của trường)
 • Mã số định danh
 • Trích lục sao y Giấy khai sinh
 • Giấy khám sức khỏe (chích ngừa nếu có)

Đối với học sinh các lớp 2-3-4-5:

 • Trích lục sao y Giấy khai sinh
 • Mã số định danh
 • Giấy khám sức khỏe (chích ngừa nếu có).
 • Đơn xin nhập học (mẫu của trường)
 • Học bạ
 • Giấy Giới thiệu chuyển Trường

Quý Phụ huynh có nhu cầu tư vấn các thông tin tuyển sinh xin vui lòng liên hệ: 

 • Điện thoại: 0983.695.669
 • Email: vauis.edu@gmail.com
 • Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – 57 Lâm Thị Hố, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh.

HỒ SƠ NHẬP HỌC

Đối với học sinh lớp 1:

 • Đơn xin nhập học (mẫu của trường)
 • Mã số định danh
 • Trích lục sao y Giấy khai sinh
 • Giấy khám sức khỏe (chích ngừa nếu có)

Đối với học sinh các lớp 2-3-4-5:

 • Trích lục sao y Giấy khai sinh
 • Mã số định danh
 • Giấy khám sức khỏe (chích ngừa nếu có).
 • Đơn xin nhập học (mẫu của trường)
 • Học bạ
 • Giấy Giới thiệu chuyển Trường

Quý Phụ huynh có nhu cầu tư vấn các thông tin tuyển sinh xin vui lòng liên hệ: 

 • Điện thoại: 0983.695.669
 • Email: vauis.edu@gmail.com
 • Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh – 57 Lâm Thị Hố, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh.