TẦM NHÌN

Hướng đến một ngôi trường uy tín, có chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời là nơi thúc đẩy phát triển học sinh một cách toàn diện; bao gồm trí tuệ, tinh thần, sáng tạo và kỹ năng độc lập, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

SỨ MỆNH

VAUIS kiến tạo môi trường học tập an toàn, tận tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả học sinh phát triển tài năng và nhân cách để các em trở thành những người học tập trọn đời hoàn thiện và những nhà lãnh đạo nhân ái góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

04 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. TÔN TRỌNG – Tôn trọng bản thân: biết chăm sóc tốt bản thân. Yêu thương, đồng cảm và tôn trọng nhu cầu, cảm xúc của người khác; biết lắng nghe và thể hiện thái độ tôn trọng khi nghe người khác nói; điều chỉnh giọng nói, hành vi để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Rèn luyện tính khiêm nhường, thắng không kiêu căng, bại không nản chí.
  2. TRI THỨC – Biết được sức mạnh do tri thức tạo ra, từ đó có động cơ và hành động cụ thể. Cố gắng vượt khó, đạt giỏi để tạo ra những thành tựu, mang lại những giá trị, lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đổi mới trong học tập bằng cách vận dụng công nghệ thông tin, bằng cách thiết lập các mối quan hệ giữa bạn bè cũng như thầy cô. Có ý thức tự tìm tòi, hướng về CHÂN- THIỆN- MỸ. Nuôi dưỡng tri thức bằng những phương pháp có khoa học.
  3. NĂNG LỰC BẢN LĨNH – Nhìn nhận công bằng về giá trị của bản thân, tập thể và cộng đồng. Dám chấp nhận khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống. Dũng cảm nhận sai, để tự rèn luyện bản thân mình, trở thành người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Dám từ chối, nói không với những tiêu cực. Trung thực trong mọi việc, bao gồm cả trong học tập, thi cử, và báo cáo sự việc.
  4. TRÁCH NHIỆM – Chịu trách nhiệm đối với việc học tập của mình. Có thái độ tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Không tìm lý do để biện minh cho những thiếu sót. Rèn luyện thái độ biết chấp nhận, hài lòng với bản thân. Bảo vệ tài sản trường học và bảo quản tốt tài sản cá nhân.

TẦM NHÌN

Hướng đến một ngôi trường uy tín, có chất lượng giảng dạy hàng đâu tại Việt Nam. Đồng thời là nơi thúc đẩy phát triển học sinh một cách toàn diện; bao gồm trí tuệ, tinh thần, sáng tạo và kỹ năng độc lập, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

SỨ MỆNH

VAUIS kiến tạo môi trường học tập an toàn, tận tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả học sinh phát triển tài năng và nhân cách để các em trở thành những người học tập trọn đời hoàn thiện và những nhà lãnh đạo nhân ái góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

04 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. TÔN TRỌNG – Tôn trọng bản thân: biết chăm sóc tốt bản thân. Yêu thương, đồng cảm và tôn trọng nhu cầu, cảm xúc của người khác; biết lắng nghe và thể hiện thái độ tôn trọng khi nghe người khác nói; điều chỉnh giọng nói, hành vi để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Rèn luyện tính khiêm nhường, thắng không kiêu căng, bại không nản chí.
  2. TRI THỨC – Biết được sức mạnh do tri thức tạo ra, từ đó có động cơ và hành động cụ thể. Cố gắng vượt khó, đạt giỏi để tạo ra những thành tựu, mang lại những giá trị, lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đổi mới trong học tập bằng cách vận dụng công nghệ thông tin, bằng cách thiết lập các mối quan hệ giữa bạn bè cũng như thầy cô. Có ý thức tự tìm tòi, hướng về CHÂN- THIỆN- MỸ. Nuôi dưỡng tri thức bằng những phương pháp có khoa học.
  3. NĂNG LỰC BẢN LĨNH – Nhìn nhận công bằng về giá trị của bản thân, tập thể và cộng đồng. Dám chấp nhận khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong học tập, trong cuộc sống. Dũng cảm nhận sai, để tự rèn luyện
    bản thân mình, trở thành người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Dám từ chối, nói không với những tiêu cực. Trung thực trong mọi việc, bao gồm cả trong học tập, thi cử, và báo cáo sự việc.
  4. TRÁCH NHIỆM – Chịu trách nhiệm đối với việc học tập của mình. Có thái độ tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Không tìm lý do để biện minh cho những thiếu sót. Rèn luyện thái độ biết chấp nhận, hài lòng với bản thân. Bảo vệ tài sản trường học và bảo quản tốt tài sản cá nhân.