Dear Parents and Students!

Viet Au International School system (VAUIS)strives to become an excellent education system, continuously growing and expanding – a place that provides students with a solid academic foundation through the harmonious combination of the National Education Program and the Cambridge International Education Program. These programs help students be well-prepared to face life’s challenges and succeed in higher education. At the same time, the system maintains and preserves the cultural values and traditions of the nation.

To achieve the significant vision mentioned above, VAUIS has been and is currently building a strong team of highly qualified and experienced teachers, staff, and managers both domestically and internationally. Our team is dedicated and enthusiastic, contributing effectively to the implementation of the educational programs that VAUIS has committed to.

With the constant change and development in all aspects, Viet Au International School with the goal of equipping students with knowledge as well as skills to develop and integrate with advanced countries in the world. Our school is currently affiliated with a number of leading universities in the UK, USA and Canada – supporting the implementation and completion of study abroad applications for students, that are in middle school or high school, who are In need.

More than ever, education is a matter of sustainability, spanning generations. Therefore, the school always strives to contribute to building and nurturing generations of students not only through lectures but also through extracurricular activities, etc., creating numberous opportunities for students to unleash their creativity and take further steps towards the future.

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến!

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Âu (VAUIS) theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trường học xuất sắc, không ngừng lớn mạnh – nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Để đạt được tầm nhìn quan trọng trên, VAUIS đã và đang xây dựng một đội ngũ vững mạnh các giáo viên, nhân viên, các nhà quản lý trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, góp phần thực hiện một cách hiệu quả những chương trình giáo dục mà VAUIS đã cam kết.

Với sự thay đổi và phát triển không ngừng về mọi mặt, Trường Quốc tế Việt Âu với mục tiêu trang bị cho học sinh những kiến thức và hành trang cũng như các kĩ năng để phát triển, hội nhập với các nước tiên tiến trên thế giới. Trường hiện đang liên kết với một số trường Đại học hàng đầu tại Anh, Mỹ, Canada – hỗ trợ thực hiện và hoàn thành hồ sơ du học cho các em có nhu cầu từ cấp 2 và cấp 3.

Hơn bao giờ hết, giáo dục là một vấn đề mang tính chất bền vững, xuyên suốt qua nhiều thế hệ. Vì thế, nhà trường luôn cố gắng góp phần xây dựng và trau dổi các thế hệ học sinh không chỉ qua những bài giảng mà còn thông qua những hoạt động ngoại khóa vui chơi,… tạo nhiều cơ hội để các em học sinh thỏa sức sáng tạo và có những bước tiến xa hơn trong tương lai.