CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE

Chương trình tiếng Anh: chương trình giảng dạy sử dụng các giáo trình được chọn lọc từ các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như Cambridge, Longman, Oxford,…

Chương trình tiếng Anh Phonics: tạo một nền tảng vững chắc giúp các em học tiếng Anh dễ dàng hơn và tốt hơn trong tương lai.

Chương trình tiếng Anh tổng quát: xây dựng và rèn luyện bốn kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết xoay quanh các chủ đề thân thuộc cũng như các chủ đề về thế giới tự nhiên và các vấn đề xã hội.

Hoạt động Dự án: Nhà trường sẽ tổ chức các workshop để học sinh trưng bày và thuyết trình về các dự án, mô hình do cá nhân hoặc nhóm tạo ra dựa trên các chủ đề đã học.

Hoạt động diễn kịch: Học sinh sẽ được tham gia đóng kịch, kể lại các câu chuyện bằng tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE

Chương trình Tiếng Anh: chương trình giảng dạy sử dụng các giáo trình được chọn lọc từ các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như Cambridge, Longman, Oxford,…

Chương trình tiếng Anh Phonics: tạo một nền tảng vững chắc giúp các em học tiếng Anh dễ dàng hơn và tốt hơn trong tương lai.

Chương trình tiếng Anh tổng quát: xây dựng và rèn luyện bốn kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết xoay quanh các chủ đề thân thuộc cũng như các chủ đề về thế giới tự nhiên và các vấn đề xã hội.

Hoạt động Dự án: Nhà trường sẽ tổ chức các workshop để học sinh trưng bày và thuyết trình về các dự án, mô hình do cá nhân hoặc nhóm tạo ra dựa trên các chủ đề đã học.

Hoạt động diễn kịch: Học sinh sẽ được tham gia đóng kịch, kể lại các câu chuyện bằng tiếng Anh.